<del>

Serye ng mga Video na Maaaring Magamit sa Pagsasanay


Ang mga sumusunod na video ay maaaring magamit sa pagsasanay sa mga tagapagbigay serbisyo, mga partner at mga tumatanggap ng Vitamin A, pampurga at mga multivitamins para sa mga buntis. Maaaring panoorin ang video online o idownload upang mapanood sa kompyuter, tablet o sa smart phone. Madaling maibahagi sa iba ang mga madadownload na files sa pamamagitan ng mga social media apps tulad ng Facebook, Viber o WhatsApp

Pagbibigay ng Vitamin A at pampurga sa mga bata: Mga Video mula sa Komunidad

Ang mga video na ito ay nagpapakita kung paano magbigay ng Vitamin A at pampurga sa mga bata. Ang bawat ‘micro-video’ ay nagpapakita ng iba’t ibang aspeto ng pagbibigay ng serbisyo habang ang buong ‘demonstration video’ ay nagpapakita ng lahat ng hakbang ng pagbibigay ng Vitamin A at pampurga mula sa simula hanggang sa dulo.

Microvideo ng Pagbibigay ng Vitamin A at Pampurga Part 1: Pagtuturo sa Komunidad

 

Microvideo ng Pagbibigay ng Vitamin A at Pampurga Part 2a: Mga Kondisyon para Makatanggap ng Serbisyo

 

Microvideo ng Pagbibigay ng Vitamin A at Pampurga Part 2b: Pagbibigay ng Vitamin A

 

Microvideo ng Pagbibigay ng Vitamin A at Pampurga Part 2c: Pagbibigay ng Pampurga

 

Microvideo ng Pagbibigay ng Vitamin A at Pampurga Part 3: Pagtatala at Pangwakas na Pagpapayo

 

Paano Magbigay ng Vitamin A at Pampurga sa mga batang 5 taong gulang pababa, mula sa simula hanggang sa katapusan

 

VAS+D - Visayan

 

Nais mo bang matuto pa?

Tignan ang iba pang mga babasahin at tulong sa pag-aaral

Mga Babasahin at Mapagkukunan ng Karagdagang Kaalaman

Mga mapagkukunan ng karagdagang kaalaman tungkol sa 'training' at 'monitoring' para sa mga field partners ng Vitamin Angels.

Mga Materyales para sa Pag-aaral

I-download at i-print ang mga materyales o babasahin tungkol sa Vitamin A, pampurga at mga vitamins para sa buntis.

Mga Mapagkukunan ng Karagdagang Kaalaman patungkol sa Pagbibigay ng Vitamin A at Pampurga

Mga mapagkukunan ng karagdagang kaalaman at mga panuntunan sa pagbibigay ng Vitamin A at pampurga upang matugunan ang problema ng malnutrisyon sa mga bata.

UP